ubn@uffe-black.dk

Mission

____________________

- indsamle, udvikle og formidle kendskab til materialet træ som levende træ og som anvendt træ i byggeri.

Struktur

____________________

skoven / opskæring / anvendelse

____________________

indsamle / udvikle / formidle

____________________

professionelle / uddannelserne / almenvellet

Vision

____________________

- at øge anvendelsen af træets vedmassefra de nuværende 25-30% til 50% og at øge husets levetid fra 100 til 200 år

Træcirklen

____________________

Den inderste grønne cirkel i Træcirklen repræsenterer bygningsmassen, mens træressourcen afspejles i den yderste orange cirkel.


Når vi i en ikke så fjern fremtid begynder at opføre vores huse i træ, vil den grønne cirkel på foruroligende vis
nærme sig den orange. Dette skaber en nødvendighed for at finde løsninger, der sikrer, at forholdet mellem bygningsmassens volumen og træressourcen i skoven forbliver bæredygtigt. 

Træ / Bygge / Miljø

____________________

Træetshus beskæftiger sig både teoretisk og praktisk med træs anvendelse i byggeri. En indsats som gøres gennem grundige overvejelser inden for de tre nøgleområder: træ, bygge og miljø, hvor perspektivet er bredt og træcirklens miljømæssige betydning er omdrejningspunktet.

Træetshus udforsker skoven

____________________

I Danmark har vi ca. 650.000 ha skov, på størrelse med Sjælland (700.000 ha),
Et areal som svarer til ca. 15% af Danmarks samlede areal. Til sammenligning udgør landbrugsarealet ca. 60%.

Skoven vokser med 5.5 mio m3 om året,
og hovedparten går til energitræ og afbrændes bl.a. på kraftvarmeværker.
Kun ca. 25% anvendes til byggeri - hvor CO2 lagres i træmassen i form af kulstof (C).


Målet er et skovdække på 22% og en anvendelse af træ til byggeri på 75% - altså 3,5 gange så meget træ til byggeriet og dermed 3,5 gange så meget lagret CO2.

træ

- som levende træ

- skoven
- skovbruget

bygge

- behov

- konstruktion

- klimaskærm

miljø

- fornybar ressource

-  energiramme 


   

Træetshus udforsker bygningsmassen

____________________

Danmark er bebygget med ca. 740.000.000 m2,  og hvert år bygger vi 15.000.000 nye m2.
Altså vores bygningsmasse fornyes over en periode på 50 år. Dette tal skal dog korrigeres, da vi nedriver væsentligt mindre end vi bygger - og det betyder at vores bygningsmasse vokser med 4-5 mio. m2 årligt - det er ikke holdbart!


Den gennemsnitlige levetid for en bygning
(erhverv såvel som bolig) ligger således mellem 80 og100 år. Levetiden skal øges til 200 år!


Størrelsen på et parcelhus er gennem de sidste 40 år vokset fra ca. 120 m2 til godt 200 m2. Hvorimod boligen i en bebyggelse ikke tilnærmelsesvis har oplevet samme forøgelse.


Det næste mål er at nedsætte boligens areal per person fra de nuværende 50 m2 til 30 m2.

Miljø

cirkulær økonomi

____________________

Reducer

· færre kvadratmeter
· mindre CO2 aftryk
· dele bygninger og fællesarealer

____________________


Bevar

· renover og transformer fremfor nybyggeri
· længere levetid for produkter og bygninger samt anlæg

· arkitektur som motor for cirkulær økonomi.

____________________


Recirkuler

· genanvende materialer og bygningskomponenter

· designe til adskillelse
· problematiske stoffer i byggeriet undgås

____________________


Regenerer

· byggeri med plus energi

· producere rent vand
· øge biodiversitet